Tjänster

För att göra det lättare för dig att räkna ut hur mycket lektörsläsningen kommer att kosta använder jag numera pris per ord i stället för per sida. 

Skicka ditt manus digitalt som word eller pdf. Använd Times New Roman (el. likartat typsnitt), 12 punkter, 1,5 radavstånd.

Jag tar också emot manus på engelska.

Lektörsläsning

När jag läser ett manus tittar jag först på helheten. Vad är manusets tema?  Har berättelsen en röd tråd? Jag gör sedan en grundlig analys av texten där jag bland annat tittar på storyn, strukturen, språket, karaktärerna och miljön. I tjänsten ingår ett utlåtande på minst fem sidor och även löpande kommentarer i manuset. I slutet på utlåtandet får du också en konkret handlingsplan för hur du ska kunna jobba vidare med manuset på bästa sätt.

Det tar ca tre veckor från manusinlämning tills utlåtandet är klart. Om du sedan har några frågor är du välkommen att kontakta mig via mejl inom två veckor efter att du fått utlåtandet.

Pris: 625 kr startavgift (500 kr + moms) + 12,50 öre/ord (10 öre + moms)

Vid omläsning av manus ges 20% rabatt

Återkommande kunder får alltid 10% rabatt

Första kapitelanalys

Det första kapitlet i en roman är extra viktigt. Det är här läsaren ska fångas in och lockas till vidare läsning. I en första kapitelanalys tittar jag framför allt på hur stark öppningen är och ställer frågor som: Börjar berättelsen redan i inledningen? Finns det en potentiell konflikt som väcker intresse på de första sidorna? Anar man vad som står på spel? Är berättarrösten läsvärd? Etableras karaktärerna på ett intresseväckande sätt? Vill man läsa vidare?

Max: 4000 ord

Pris: 1250 kr (1000 kr + moms)

Textcoaching

Du har en story och ett mål för ditt skrivande, men vet inte riktigt hur du ska uppnå det. Med utgångspunkt från språk, gestaltning och karaktärsanalys hjälper jag dig att hitta den röst och stil som gör att din berättelse förmedlar precis det du vill att den ska göra.

Denna coaching anpassas helt efter dina behov, och kan innehålla både lektioner, skrivövningar och samtal.

Kontakta mig för offert.

jenny@jennyowenius.com